• Dip-Coated Nylon Taffeta

  Најлонска тафета премачкана со натопи

  Најлонска тафета обложена со натопи 1. За печатење на етикети за нега. 2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер. 3. ОЕКО сертификат. 4. ГРС сертификат
 • Normal Nylon Taffeta

  Нормална најлонска тафета

  1. За печатење на етикети за нега. 2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер. 3. ОЕКО сертификат. 4. ГРС сертификат
 • OEKO Cotated Nylon Taffeta

  Најлонска тафета од ОЕКО

  Океко најлонска тафета од ОЕКО 1. За печатење на етикети за нега. 2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер. 3. ОЕКО сертификат. 4. ГРС сертификат
 • Thick Coated Nylon Taffeta

  Густа обложена најлонска тафета

  Густа обложена најлонска тафета 1. За печатење на етикети за нега. 2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер. 3. ОЕКО сертификат. 4. ГРС сертификат
 • Untearable Nylon Taffeta

  Неиздржлива најлонска тафета

  Неиздржлива најлонска тафета 1. За печатење на етикети за нега. 2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер. 3. ОЕКО сертификат. 4. ГРС сертификат
 • Thermal Transfer Nylon Taffeta

  Термички трансфер најлонска тафета

  Најлонска тафета за термички трансфер 1. За печатење на етикети за нега. 2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер. 3. ОЕКО сертификат. 4. ГРС сертификат
 • Anti-Cutting Nylon Taffeta

  Најлонска тафета против сечење

  Најлонска тафета против сечење 1. За печатење на етикети за нега.2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер.3. Сертификат ОЕКО.4. Сертификат за ГРС.
 • Non-Yellowish Nylon Taffeta

  Нежолтеникава најлонска тафета

  Не-жолтеникава најлонска тафета 1. За печатење на етикети за нега. 2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер. 3. ОЕКО сертификат. 4. ГРС сертификат.
 • Non-Fluorescence Nylon Taffeta

  Нефлуоресцентна најлонска тафета

  Нефлуоресцентна најлонска тафета 1. За печатење на етикети за нега. 2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер. 3. ОЕКО сертификат. 4. ГРС сертификат.
 • Recycle Nylon Taffeta

  Рециклирајте ја најлонската тафета

  Рециклирајте најлонска тафета 1. За печатење на етикети за нега. 2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер. 3. ОЕКО сертификат. 4. ГРС сертификат.
 • Anti-Flame Nylon Taffeta

  Најлонска тафета против пламен

  Најлонска тафета против пламен 1. За печатење на етикети за нега. 2. Соодветен начин на печатење: Прес со букви, Ротари, Свилен екран, Офсет, Термички трансфер. 3. ОЕКО сертификат. 4. ГРС сертификат.